5560 0121; 608 7121 ; E - post: info [ät] riisiperelasteaed.ee

Meie missioon

Riisipere Lasteaia missiooniks on turvaline ja lapsesõbralik haridusasutus, kuhu lapsed tulevad meeleldi kaaslastega mängima ja saama uusi teadmisi tasemel, mis võimaldab õpingute jätkamist koolis.

Lasteaia visioon

Riisipere Lasteaias on lapsesõbralik, turvaline keskkond, kus lapsed saavutavad kooliminekuks vajaliku sotsiaalse, vaimse ja füüsilise küpsuse, ta on perekonda toetav ja on avatud muutustele ja uutele ideedele.

Lasteaia eripära

Väikese lasteaiana pöörame erilist tähelepanu oma kodukohale ja selle loodusele.

Huviringid

Meie lasteaias toimuvad järgmised huviringid:, sissejuhatus muusikasse, robootika, jalgpall, rahvatants, beebikool.

Väärtused

  • lapsekeskne, lapse arengut toetav mängu- ja õpikeskkond
  • last väärtustav, missioonitundega ja professionaalne personal

Eesti vabariigi 100.sünnipäevale pühendatud kontsert-aktus

EV100

Vaikuseminutid

Oleme liitunud programmiga Vaikuseminutid- tähelepanu ja meelerahu harjutused
http://vaikuseminutid.ee/baaskoolituse-labinud-asutused/
cropped-VM-tydruk-kaanel-ruut.jpg

Plakat Eesti sünnipäevapeoks

Kastanite rühma lapsed tegid ühistööna plakati Eesti riigi 100.sünnipäevaks

Fotokonkurss "Lumest lumele 112"

Osalesime Häirekeskuse korraldatud fotokonkursil "Lumest lumele 112"