ÕPPETÖÖ

➤ Päevakava

➤ Pähklid

➤ Pihlakad

➤ Tõrud

➤ Kastanid

➤ Valdkonnad

➤ Lapse areng

➤ Tegevuskava

➤ Projektid

➤ Logopeedi ja eripedagoogi korrektsioonitöö

SAUE VALD

ELIIS

 

ARNO

 

 

KIUSAMISEST VABAKS!

ROHELINE KOOL

SAMM-SAMMULT

PROJEKTID

 

KIK projektid: 

 KIK projekt " Roomajad ja putukad"

 KIK projekt " Riisipere Lasteaia laste looduse mitmekesisusega tutvumine"

 KIK projekt Riisipere Lasteaia lastele "Näoga mere poole"

 KIK projekt "Riisipere Lasteaia õppekäigud ", väljasõidud Eesti Loodusmuuseumisse: programmid: "Putukad", "Linnud" ja  "Metsloomad".

 ProgeTiigri programmi seadmed 

 EV 100 kingitus "Igal lapsel oma pill"  oleme saanud sammukese oma unistustele lähemale: Oleme saanud  džembed ja väikekandled

'

 

➤ Tere Kevad https://terekevad.ee/

 "Meie Riisipere lasteaed osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolikavas" 

 Alates 2020.a oleme liitunud rahvusvahelise programmiga ECO SCHOOLS. 

 Lugemispesade lood - leia SIIT Riisipere lasteaed video.