LAPSEVANEM

➤ Vastuvõtt lasteaeda

➤ Lasteaiast väljaarvamine

➤ Osalustasu

➤ Hoolekogu

➤ Huviringid

➤ Köök

➤ Kasulik lugemine

SAUE VALD

ELIIS

 

ARNO

 

 

KIUSAMISEST VABAKS!

ROHELINE KOOL

SAMM-SAMMULT

osalustasu valla munitsipaallasteaias

 

Saue valla munitsipaallasteaias on osalustasu suurus 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Töötasu alammäär on 2024. a 1. jaanuarist 820 eurot ja 20% sellest 164 eurot.

Osalustasu arvestus algab päevast, mil laps lasteaia nimekirja arvatakse, ja lõpeb lasteaia nimekirjast väljaarvamise päevast. Osalustasu on kuupõhine ja see tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.

Juhul, kui laps on saanud jooksva õppeaasta 30. septembriks (k.a) vähemalt 3-aastaseks ning lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, laienevad lapsele alates 1. septembrist järgmised soodustused:

1.   50% lapsevanema tasutavast osalustasust kuus ehk 2023. aastal maksab vanem 3-8-aastase lapse eest 82 eurot kuus;

2.   kui perekonnas on kaks 3-8-aastast last, kes käivad üheaegselt valla lasteaias, siis teise 3-8-aastase lapse eest on soodustus 75% osalustasust kuus ehk 2023. aastal maksab vanem teise lapse eest 41 eurot kuus;

3.   kui perekonnas on kolm või enam alaealist last, kellel on mõlemad vanemad ühised või kes kõik on Eesti rahvastikuregistris registreeritud samal aadressil Saue valla elanikena, on soodustuse suurus 3-8-aastaste valla lasteaias käivate laste eest 100% osalustasust kuus ehk vanem on kohatasust vabastatud.

Punktides 1. ja 2. nimetatud soodustused laienevad automaatselt juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on kohatasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud.

Soodustuse saamiseks on vaja esitada vallavalitsusele avaldus järgmistel juhtudel:

➤ kolme või enama alaealise lapsega pere puhul ka siis, kui kolme või enama lapselisest perest läheb lasteaeda järgmine laps;

➤ kärgpere puhul, kus kasvab kolm või enam alaealist last;

➤ 50% ja 75% suuruse soodustuse saamiseks juhul, kui rahvastikuregister ei kajasta perekonna tegelikku koosseisu – tegemist on tegelikult üksikvanema või kärgpere kahe lapsega, kes üheaegselt valla lasteaias käivad.

Saue valla munitsipaallasteasutuse osalustasu soodustust saab taotleda Arno e-keskkonnas. Taotluse esitamise ikoon on sisseloginud kasutajal leitav rubriigist "Minu lapsed".

Soodustuse saamiseks esitatav taotlus kehtib tähtajatult. Vallavalitsus kontrollib andmeid kord aastas 1. jaanuari seisuga ja kui perekond ei vasta enam soodustuse saajatele esitatavatele tingimustele, siis sellest kalendriaastast soodustust enam ei võimaldata.

Oluline on teada, et laste eest, kes ei ole saanud jooksva õppeaasta 30. septembriks (k.a) 3-aastaseks, tuleb alates 1. jaanuarist 2024 igakuiselt tasuda 164 eurot osalustasu. Soodustusi on võimalik rakendama hakata selle õppeaasta 1. septembrist, mil laps on 30. septembriks 3 aasta vanune.

LISAINFO

 

KONTAKT

Lily Roop

haridusspetsialist

E-post: lily.roop@sauevald.ee

Telefon: 5302 1854

 

https://sauevald.ee/osalustasu-valla-munitsipaallasteaias

Link infole Saue Valla kodulehel