ÕPPETÖÖ

➤ Õppeaasta eesmärgid

➤ Pähklid

➤ Pihlakad

➤ Tõrud

➤ Kastanid

➤ Valdkonnad

➤ Lapse areng

➤ Tegevuskava

➤ Projektid

➤ Logopeedi, eripedagoogi ja sotsiaalpedagoogi korrektsioonitöö

SAUE VALD

ELIIS

 

ARNO

 

 

KIUSAMISEST VABAKS!

ROHELINE KOOL

SAMM-SAMMULT

VALDKONNAD

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldus ja lapse arengu eeldatavad tulemused kajastatakse järgmistes valdkondades:

 Mina ja keskkond

 Keel ja kõne

 Matemaatika

 Kunst

 Muusika

 Liikumine