ÕPPETÖÖ

➤ Õppeaasta eesmärgid

➤ Pähklid

➤ Pihlakad

➤ Tõrud

➤ Kastanid

➤ Valdkonnad

➤ Lapse areng

➤ Tegevuskava

➤ Projektid

➤ Logopeedi, eripedagoogi ja sotsiaalpedagoogi korrektsioonitöö

SAUE VALD

ELIIS

 

ARNO

 

 

KIUSAMISEST VABAKS!

ROHELINE KOOL

SAMM-SAMMULT

LAPSE ARENG

Infot lapse arengu kohta vahetatakse lapsevanemaga jooksvalt iga päev, samuti vähemalt kord aastas toimuval lapse arengu vestlusel. Lapsevanematele tutvustatakse lapse arengu hindamise põhimõtteid ja korraldust.

Lasteaiaõpetaja jälgib lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut, märkmete tegemisel kasutatakse vaatluslehti, vestlusi lapsega ning laste tööde analüüsi. Vaatlustabeleid täidavad õpetajad sügisel ja kevadel. Tunnustatakse toimetulekut, arenemist ja huvi. Lapse arengut kirjeldatakse lapsest endast lähtuvalt. Lapse arengu tabelite ja vaatluslehtede eesmärgiks on anda ülevaade oskustest ja teadmistest, mis on lapsel juba olemas ning millised vajavad veel harjutamist.

Hindamise tulemused on lapsevanematele kättesaadavad ning abiks lasteaiaõpetaja ja lapsevanema vahelises koostöös.Pedagoogide poolt on välja töötatud ühtsed lapse arengu hindamise alused. Igale lapsele avatakse tema arengut kajastav mapp, mille koostamise peamine eesmärk on lapse kasvamise ja arengu nähtavaks tegemine eelkõige lapsele endale, tema vanematele, aga samuti täiskasvanutele, kes lapsega tegelevad. Lapse kasvumapi koostamisel osalevad seega lasteaiaõpetajad, vanemad ja laps ise.Lasteaia õppekava läbinud lapsele antakse välja koolivalmiduskaart, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.