MEIE LASTEAED

Tutvustus

 Meie missioon

 Lasteaia visioon

 Lasteaia eripära

 Väärtused

SAUE VALD

ELIIS

 

ARNO

 

 

KIUSAMISEST VABAKS!

ROHELINE KOOL

SAMM-SAMMULT

TUTVUSTUS

Riisipere Lasteaed  asub Saue vallas, Riisipere alevikus.

Alevikku ümbritsevad kuuse- ja männimetsad, põllud ja raba. Lastega on võimalus viibida palju looduses, tutvuda kodukoha maaelu- ja töödega, õppida tundma taimi ja loomi. Loodus ümbritseb lapsi oma värvide, helide ja lõhnadega alates nende sünnist.

Loodus on inimese elu ja tervise allikas - sellele toetubki meie lasteaia eripära.  

Lasteaia ajaloost:
Riisipere lasteaed asutati 1959.aastal Munalaskmes, nimetusega Keila Maaparandusjaama Lasteaed. Lasteaed oli ööpäevane, 25 kohaline.

1962.aastal viidi asutus üle Riisipere sovhoosi alluvusse, mida hakati kutsuma Riisipere Sovhoosi Lastepäevakoduks. Ruumide ümberehitusega laiendati lasteaed 40-kohaliseks, tegutses üks aia-ja üks sõimerühm.

1979.aastal valmis uus lasteaiahoone Riisipere aleviku keskel, mis oli ehitatud 280- lapsele.  Avati 6 rühma: kaks sõime- ja neli aiarühma. Täisvõimsust see maja ei saanud kunagi.

1983.a oli lasteaiapere kõige suurem. Lapsi oli kokku 172 ja tegutses 7 rühma.

Aastaks 2000, vähenes laste arv 56- le ja lasteaias töötas 3 rühma: 1 liitrühm ja 2 aiarühma.

2014.a  alates on Riisipere lasteaias 4 rühma.

2021.a sügisest sai lasteaed uue 4-rühmalise lasteaiamaja ja 2 mänguväljakut. Lasteaiahoone on ühendatud Riisipere Halduskeskuse ja -kultuurimajaga. Samas majas asub ka raamatukogu, noortekeskus, jõusaal ja savituba.