MEIE LASTEAED

Tutvustus

 Meie missioon

 Lasteaia visioon

 Lasteaia eripära

 Väärtused

SAUE VALD

ELIIS

 

ARNO

 

 

KIUSAMISEST VABAKS!

ROHELINE KOOL

SAMM-SAMMULT

VÄÄRTUSED

 Lapsekesksus – seame esikohale lapse, tema tugevused, huvid ja eripära ning pakume talle sellest lähtuvat parimat mängu- ja õpikeskkonda.
➤ Looduslähendus – peame tähtsaks looduslähedast ja keskkonnasõbralikku tegutsemist, õuesõpet ning oma ümbruskonna väärtustamist.
 Kogukondlikkus – väärtustame oma väikest kogukonda ja koostööd, kohalikku ajaloo- ja kultuuripärandit ning traditsioone.
 Uuenduslikkus – toetame kõigi osapoolte õppimist ja arengut ning teadmistepõhiseid uuendusi õppeprotsessis.