ÕPPETÖÖ

➤ Päevakava

➤ Pähklid

➤ Pihlakad

➤ Tõrud

➤ Kastanid

➤ Valdkonnad

➤ Lapse areng

➤ Tegevuskava

➤ Projektid

➤ Logopeedi ja eripedagoogi korrektsioonitöö

SAUE VALD

ELIIS

 

ARNO

 

 

KIUSAMISEST VABAKS!

ROHELINE KOOL

SAMM-SAMMULT

PÄEVAKAVA

Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni 06.45-18.45.
Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.
Rühma päevakava on paindlik, kindlustades laste eale vastava päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. Varahommikune, pärastlõunane ja õhtune aeg võimaldavad teha lastega tööd individuaalselt ning väikerühmades.
 

2021-2022 õppeaasta eesmärgid:

1. Uue lasteaiahoonega kohanemine. 
2. Lapse individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamine, õpioskuste ja loovuse arendamine.
3. Mäng õues ja toas. Digivahendite kasutamine mängus.
4. Loodus. Lastele kodukoha ja koduvalla tutvustamine.