5560 0121 ; 5210 793 ; E - post: info [ät] riisiperelasteaed.ee

Tutvustus

Riisipere Lasteaed  asub Saue vallas, Riisipere alevikus. Alevikku ümbritsevad kuuse- ja männimetsad, põllud ja raba. Lastega on võimalus viibida palju looduses, tutvuda kodukoha maaelu- ja töödega, õppida tundma taimi ja loomi. Loodus ümbritseb lapsi oma värvide, helide ja lõhnadega alates nende sünnist. Loodus on inimese elu ja tervise allikas - sellele toetubki meie lasteaia eripära.  

Lasteaia ajaloost:
Riisipere lasteaed asutati 1959.aastal Munalaskmes, nimetusega Keila Maaparandusjaama Lasteaed. Lasteaed oli ööpäevane, 25 kohaline.

1962.aastal viidi asutus üle Riisipere sovhoosi alluvusse, mida hakati kutsuma Riisipere Sovhoosi Lastepäevakoduks. Ruumide ümberehitusega laiendati lasteaed 40-kohaliseks, tegutses üks aia-ja üks sõimerühm.

1979.aastal toodi lapsed üle praegusesse lasteaiahoonesse Riisipere alevikus. Uus lasteaia hoone oli planeeritud 280- lapsele. Töötas kuus rühma: kaks sõime- ja neli aiarühma.

1983.a oli lasteaiapere kõige suurem. Lapsi oli kokku 172 ja tegutses 7 rühma.

Aastaks 2000, oli lasteaias laste arv vähenenud 56 - le ja lasteaias töötas 3 rühma: 1 liitrühm ja 2 aiarühma.

2014.a  alates on meie lasteaias neli rühma.