5560 0121 ; 5210 793 ; E - post: info [ät] riisiperelasteaed.ee

Vastuvõtt lasteaeda

Lasteaia järjekord

Lapse saab lasteaia järjekorda panna Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis Arno.
 
2018. aasta algusest on kõigil ühinenud Saue valla elanikel võimalik panna oma laps lasteaia järjekorda internetis.
Vallavalitsuse IT-partneri, OÜ Piksel poolt välja töötatud rakendus asub leheküljel https://piksel.ee/arno/saue/avaleht/? ning selle kasutajaks saab iga lapsevanem end ise internetis registreerida. Süsteemi saab siseneda nii ID-kaardi kui mobiil-ID abil.  Uues keskkonnas saab lapsevanem sisestada avalduse lapse lasteaiajärjekorda panemiseks, määrates ära kuni 3 eelistustust, millisesse lasteaeda kohta taotletakse. Pakutavate eelistuse arv sõltub sellest, millises külas/linnas/asulas on lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht ja mitme lasteaia teeninduspiirkonda küla/alevik kuulub. Hiljem saab sama keskkonna kaudu jälgida lapse järjekorras olemist, samuti saadetakse teade koha pakkumise kohta läbi ARNO.