5560 0121 ; 5210 793 ; E - post: info [ät] riisiperelasteaed.ee

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.


Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.


Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.


Hoolekogu liikmed 2020-2021 õppeaastal:

Kristiina Veikesaar (Pähklite rühma esindaja) kristiinajg [ät] gmail.com 

Tatjana Ausmeel (Pihlakate rühma esindaja) Tanka1989 [ät] hot.ee

Ivar Espenberg (Tõrude rühma esindaja) ivar.espenberg [ät] gmail.com

Maris Retu (Kastanite rühma esindaja) maris.retu [ ät] gmail.com

Evely Käsper (õpetajate esindaja) evely.kasper [ät] riisiperelasteaed.ee

Andres Kaarmann (Saue valla esindaja) andres.kaarmann [ät] sauevald.ee


Hoolekogu liikmed 2019-2020 õppeaastal:

Raina Vaarmaa (sõimerühma esindaja) rainavaarmaa [ät] gmail.com

Tatjana Ausmeel (Noorem 1 rühma esindaja) Tanka1989 [ät] hot.ee

Ivar Espenberg (Noorem 2 rühma esindaja) ivar.espenberg [ät] gmail.com

Maris Retu (Vanema rühma esindaja) maris.retu [ ät] gmail.com

Evely Käsper (õpetajate esindaja) evely.kasper [ät] riisiperelasteaed.ee

Andres Kaarmann (Saue valla esindaja) andres.kaarmann [ät] sauevald.ee


Hoolekogu liikmed 2018-2019 õppeaastal:

Joest Kabel (sõimerühma esindaja) joest.kabel [ät] gmail.com

Ivar Espenberg  (Noorem 1 rühma esindaja) ivar.espenberg [ät] gmail.com

Nele Musten (Noorem 2 rühma esindaja) nelemusten [ät] gmail.com

Rene Kask (Vanema rühma esindaja) yxrkask[ ät] gmail.com

Evely Käsper (õpetajate esindaja) evely.kasper [ät] riisiperelasteade.ee

Andres Kaarmann (Saue valla esindaja) andres.kaarmann [ät] sauevald.ee


Hoolekogu liikmed 2017-2018 õppeaastal:

Ivar Espenberg (sõimerühma esindaja) ivar.espenberg [ät] gmail.com

Nele Musten (Noorem 1 rühma esindaja) nelemusten [ät] gmail.com

Rene Kask (Noorem 2  rühma esindaja) yxrkask[ ät] gmail.com

Maris Retu (vanema rühma esindaja) marisretu[ ät] gmail.com

Kai Marjamäe (õpetajate esindaja) kai.marjamae [ät] riisiperelasteade.ee


Hoolekogu liikmed 2016-2017 õppeaastal:

Nele Musten (sõimerühma esindaja) nelemusten [ät] gmail.com

Anneli Võõras (noorem 1 rühma esindaja) anneli.sepp.007 [ät] gmail.com

Rene Kask (noorem 2  rühma esindaja) yxrkask[ ät] gmail.com

Kersti Heinsaar (vanema rühma esindaja) heinsaarkersti [ ät] gmail.com

Kai Marjamäe (õpetajate esindaja) kai.marjamae [ät] riisiperelasteade.ee

Riina Haljasoks (valla esindaja) riina.haljasoks [ät] nissi.ee