5560 0121 ; 5210 793 ; E - post: info [ät] riisiperelasteaed.ee

Meie missioon

Riispere Lasteaed on koht, kus kõigi laste silmad säravad!

Lasteaia visioon

Meie lasteaed on looduslähedane ja hubane paik, kuhu iga laps tahab rõõmuga tulla.
Lasteaia eripära

Väikese lasteaiana pöörame erilist tähelepanu oma kodukohale ja selle loodusele.

Väärtused

Lapsekesksus
Looduslähendus
Kogukondlikkus
Uuenduslikkus.  

VäärtusedVäärtused

 Lapsekesksus – seame esikohale lapse, tema tugevused, huvid ja eripära ning pakume talle sellest lähtuvat parimat mängu- ja õpikeskkonda.
 Looduslähendus – peame tähtsaks looduslähedast ja keskkonnasõbralikku tegutsemist, õuesõpet ning oma ümbruskonna väärtustamist.
 Kogukondlikkus – väärtustame oma väikest kogukonda ja koostööd, kohalikku ajaloo- ja kultuuripärandit ning traditsioone.
 Uuenduslikkus – toetame kõigi osapoolte õppimist ja arengut ning teadmistepõhiseid uuendusi õppeprotsessis.