5560 0121 ; 5210 793 ; E - post: info [ät] riisiperelasteaed.ee

Meie missioon

Riisipere Lasteaia missiooniks on turvaline ja lapsesõbralik haridusasutus, kuhu lapsed tulevad meeleldi kaaslastega mängima ja saama uusi teadmisi tasemel, mis võimaldab õpingute jätkamist koolis.

Lasteaia visioon

Riisipere Lasteaias on lapsesõbralik, turvaline keskkond, kus lapsed saavutavad kooliminekuks vajaliku sotsiaalse, vaimse ja füüsilise küpsuse, ta on perekonda toetav ja on avatud muutustele ja uutele ideedele.

Lasteaia eripära

Väikese lasteaiana pöörame erilist tähelepanu oma kodukohale ja selle loodusele.

Väärtused

  • lapsekeskne, lapse arengut toetav mängu- ja õpikeskkond
  • last väärtustav, missioonitundega ja professionaalne personal

Teatrietendus "Pobiseja"

SA Aitan Lapsi koos Kultuuriministeeriumi ja Eesti Pandipakendiga keskkonnateemaliste lastelavastuste projekti "Teater lasteaeda", saime toetuse teatrietendusele "Pobiseja", mis toimub 14. novembril, algusega kell 11.00, meie lasteaias. Etendus on tasuta, kestab 40 minutit ja sobib vanusele 3+.

KIK projekti raames väljasõidud Eesti Loodusmuuseumisse!

KIK projekti raames on meil väljasõidud Eesti Loodusmuuseumisse: Programm "Putukad" - VANEM RÜHM - 7.november,
väljasõit kell 9.00 ja Programm "Linnud" - noorem rühm 2 ja "Metsloomad"- noorem rühm 1 - neljapäev 16. november,
väljasõit kell 9.00!
http://www.loodusmuuseum.ee/

ISADEPÄEV 09.11.2017!

projekt "Tulest targem"

12. oktoobril käis Keila Päästekomando rääkimas tuleohutusest

Paasteamet