5560 0121 ; 5210 793 ; E - post: info [ät] riisiperelasteaed.ee

Meie missioon

Riisipere Lasteaia missiooniks on turvaline ja lapsesõbralik haridusasutus, kuhu lapsed tulevad meeleldi kaaslastega mängima ja saama uusi teadmisi tasemel, mis võimaldab õpingute jätkamist koolis.

Lasteaia visioon

Riisipere Lasteaias on lapsesõbralik, turvaline keskkond, kus lapsed saavutavad kooliminekuks vajaliku sotsiaalse, vaimse ja füüsilise küpsuse, ta on perekonda toetav ja on avatud muutustele ja uutele ideedele.

Lasteaia eripära

Väikese lasteaiana pöörame erilist tähelepanu oma kodukohale ja selle loodusele.

Väärtused

  • lapsekeskne, lapse arengut toetav mängu- ja õpikeskkond
  • last väärtustav, missioonitundega ja professionaalne personal

lasteaia töökorraldus pühade ajal

Armsad lapsevanemad!

23.detsembril ja 31.detsembril on lühendatud tööpäevad. Lasteaed on neil päevil avatud 6.45-15.45

Lasteaed on pühadeks suletud 24-26.detsembril ja 1.jaanuaril. Teistel päevadel on lasteaed avatud tavapäraselt 6.45-18.45

Avatud valverühmad. Info rühmade paiknemise kohta lasteaias.

Kauneid pühi!

arengukava arutelu

Kasutaja Katrin Õisma foto.

jõululõuna

Kasutaja Katrin Õisma foto.

jõulupidu

Kasutaja Katrin Õisma foto.