Valdkonnad

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldus ja lapse arengu eeldatavad tulemused kajastatakse järgmistes valdkondades:

  • Mina ja keskkond
  • Keel ja kõne
  • Matemaatika
  • Kunst
  • Muusika
  • Liikumine

dsc 1191b