Päevakava

Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni 06.45-18.45.
Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.
Rühma päevakava on paindlik, kindlustades laste eale vastava päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. Varahommikune, pärastlõunane ja õhtune aeg võimaldavad teha lastega tööd individuaalselt ning väikerühmades.

2019-2020 õppe- ja kasvatustöö eesmärgid:
 
1. Lapse individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamine, õpioskuste, loovuse ja ettevõtlikkuse arendamine.
2. Mäng õues ja toas. Digivahendite kasutamine mängus.
3. Loodus. Lastele kodukoha ja koduvalla tutvustamine. Osalemine loodusprojektides, ekskursioonidel. Loodusliku materjali kasutamine.
4. Muinasjutud, lavastused läbi väärtuskasvatuse.