5560 0121 ; 5210 793 ; E - post: info [ät] riisiperelasteaed.ee

Meie missioon

Riisipere Lasteaia missiooniks on turvaline ja lapsesõbralik haridusasutus, kuhu lapsed tulevad meeleldi kaaslastega mängima ja saama uusi teadmisi tasemel, mis võimaldab õpingute jätkamist koolis.

Lasteaia visioon

Riisipere Lasteaias on lapsesõbralik, turvaline keskkond, kus lapsed saavutavad kooliminekuks vajaliku sotsiaalse, vaimse ja füüsilise küpsuse, ta on perekonda toetav ja on avatud muutustele ja uutele ideedele.

Lasteaia eripära

Väikese lasteaiana pöörame erilist tähelepanu oma kodukohale ja selle loodusele.

Väärtused

  • lapsekeskne, lapse arengut toetav mängu- ja õpikeskkond
  • last väärtustav, missioonitundega ja professionaalne personal

Väärtused  • lapsekeskne, lapse arengut toetav mängu- ja õpikeskkond

Meie töös on kõige olulisem laps. Me tahame oma lasteaias pakkuda talle parimat mängu- ja õpikeskkonda ning arenemisvõimalust.

  • last väärtustav, missioonitundega ja professionaalne personal


Meie väärtustame last just sellisena nagu ta on, toetades ja innustades teda uurima ümbritsevat ning oma arvamust avaldama. Peame oluliseks kasutada ära lapseea loomulikku uudishimu ja õppimisvõimet ning tegeleda temaga aktiivselt. Igale lapsele läheneme individuaalselt, arvestades lapse võimeid, loomupäraseid andeid, huve ja erivajadusi. Meie personal on missioonitundega ja professionaa